تبلیغات
قانون و مجازات - همه چیز در باره فریب در ازدواج زوج های جوان بخوانند
تدلیس: عبارت از عملیاتی است كه زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام داده و موجب فریب در امر ازدواج شود كه طبق قانون جرم محسوب شده و فریب دهنده به مجازات خواهد رسید.
همانطور كه می دانید عقد نكاح دائم یا به وسیله طلاق و یا فسخ نكاح منحل میگردد. گاهی یكی از طرفین بیماری داشته كه در زمان عقد آن را مخفی داشته و یا وجود صفتی كه مورد نظر طرف مقابل بوده در خود وانمود نماید خواه این مانور به صورت عمل باشد خواه به صورت نوشته یا لفظ ، نظیر ارائه گواهی جعلی صحت مزاج كه این هم حق فسخ برای طرف فریبخورده می آورد و آثار و پیامدهای حقوقی ویژهای دارد كه با عنوان " تخلف از شرط صفت " در قانون مدنی مطرح است . همچنین این مسأله جرم محسوب شده و در قانون برای آن مجازات هم در نظر گرفته شده است.
مواردی كه فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ میشود:
اگر هر یك عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:
1 - جنون ( دیوانگی) 2 - خصاء ( بیماری جنسی)3 - عنن به شرط اینكه ولو یكبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. 4 - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای كه قادر به عمل زناشویی نباشد.
و اگر هر یك از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:
1 - جنون( دیوانگی)2 - قرن ( بیماری جنسی) 3- جذام ( بیماری پوستی) 4- برص( بیماری پوستی) 5 - افضاء ( بیماری جنسی) 6 - زمین گیری7 - نابینائی از هر دو چشم
هر گاه در یك از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور آن وصف را نداشته برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد به صراحت بیان شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
شرط كردن صفت به صورتهای زیرمحقق می شود:
1 - بیان صفت به صراحت در ضمن عقد ، ذكر شود. مثلاً وكیل زوجه می گوید : " موكل خود خانم ..... را به عقد ازدواج آقای دكتر.... با مهریه.... درآوردم. "
2- مشخص شدن دختر یا پسر، قبل از عقد به صفتی خاص كه عقد هم مبتنی بر آن صفت واقع گردد، مانند آنكه دختر و پسر قبل از عقد برای یكدیگر نامه بنویسند و پسر در انتهای نامه با عنوان دكتر ... امضا نماید، یا در صحبت‌های قبل از عقد، دختر یا پسر خود را به دروغ دارای اوصاف خاصی معرفی كنند.
3- در مورد صفت هیچ گفتگویی نمی‌شود، ولی بر حسب عرف و عادت عقد بر وجود وصف خاصی نسبت به دو طرف منعقد می‌گردد؛ مثلاً اگر پسر یا دختر مطلبی در مورد بیماری خود نگویند، قضاوت عرف بر آن است كه لزوماً سالم هستند و دارای بیماری خاص و مهمّی نمی‌باشند.
بر حسب انواع شرط صفت فوق، تخلف از شرط صفت به صورت‌های مختلفی محقق می‌شود، از قبیل:
1- به دروغ صفت كمالی را به خود نسبت می‌دهد یا نقصی را از خود دور می‌كند. مثلاً فردی خود را مهندس معرفی ‌كند.
2- در عمل برخلاف واقع كاری انجام ‌دهد كه در پی آن صفت كمالی را به خویش نسبت دهد یا نقصی را از خود دور ‌كند. مانند: آنكه فردی كچل، در مراسم خواستگاری و عقد از گیسوی مصنوعی استفاده نماید.
3- با سكوت پرده بر روی نقص خویش گذاشته یا تصور دیگران از كمال خویش را مورد تأیید قرار دهد.تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394 | 11:20 ق.ظ | نویسنده : مهتاب مرادی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • حریم علم
  • كد موس

    
    قالب وبلاگ
    ***

    *****